Certifikace

Firma J*D*S je akreditována dle evropské normy EN 17 025 jako zkušební laboratoř č. 1065 a je každoročně podrobována periodickému dozoru vyplývajícímu z akreditace, který provádí Český institut pro akreditaci (ČIA). Kromě toho je firma J*D*S držitelem Oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) a schválena Leteckým úřadem USA (FAA) pro provádění certifikačních hlukových měření letadel.

Certificate of Completion
Certificate of Completion
Živnostenský list
Živnostenský list
Oprávnění - approval certificate
Oprávnění – approval certificate
Potvrzení o převzetí přílohy k osvědčení o akreditaci
Potvrzení o převzetí přílohy k osvědčení o akreditaci
Osvědčení o akreditaci
Osvědčení o akreditaci
Certificate of Accreditation
Certificate of Accreditation