O nás

provozovna
Provozovna

Oblast působnosti firmy J*D*S zahrnuje měření, monitorování a vyhodnocení hluku a parametrů souvisejících (jako je např. track monitoring), hlukové zkoušky letadel a jiných zdrojů hluku, vypracování projektů, spolupráce na normotvorné, legislativní a předpisové činnosti v oblasti hluku.

 

Nabízíme

  • provedení měření hluku (pro občany, firmy a instituce – dle technických, hygienických i resortních norem a předpisů)
  • monitorování hluku (doprava, výroba)
  • konzultační, poradenská a projektová činnost v rámci leteckého hluku:
  • pro letecké přepravce dodržení našich i zahraničních hlukových norem, letové protihlukové postupy
  • pro provozovatele letišť vypracujeme hlukové studie, organizační, provozní a technická opatření k zabezpečení bezproblémové existence letiště v daném regionu
  • pro výrobce letadel měření hluku pro certifikační účely (včetně zabezpečení spolupráce Úřadu pro civilní letectví ČR, případně příslušných leteckých úřadů cizích států)
  • pro místní, městské, okresní úřady a magistráty měst připravíme návrh na řešení problematiky leteckého provozu v regionu

měření, monitorování a vyhodnocení hluku

Podrobnější informace o firmě, organizaci, systému zabezpečení jakosti, vybavení, metodách a postupech, spolupráci se zákazníky atd. najde zájemce v Příručce kvality J*D*S, která je k dispozici v provozovně firmy.

J*D*S je soukromá, nezávislá firma, která byla založena v r. 1991. Zkratka obchodního jména J*D*S se skládá z počátečních písmen zakladatele Josef Drahota Služby.