Kontakt

obchodní jméno firmy: J*D*S Životní prostředí – sekce hluku
sídlo firmy: Americká 2443, 272 01 Kladno
hlavní provozovna: Na Staré Silnici 194, 252 68 Kněževes

telefon: 220 560 433, 220 561 648
e-mail: jds@volny.cz

bankovní spojení: UniCredit Bank, Praha
č. účtu: 308245004/2700

právní postavení: fyzická osoba
firma: Ing. Josef Drahota
IČ: 13776096
DIČ: CZ481224057
statutární zástupce: Ing. Josef Drahota – ředitel